En vej til indsigt

Lykkell – Consciousness In Progress er stiftet i 2011 af Kristine og Jeppeh Lykkell.

Kristine og Jeppeh Lykkell

Kristine Lykkell

Kristine Lykkell er uddannet og certificeret arketypekonsulent ved Caroline Myss’ uddannelsesinstitut CMED i USA.

Kristine Lykkell

I sit arbejde som arketypekonsulent gør Kristine brug af sin gode dømmekraft og evne til at kunne løse gåderne i andre menneskers livsmysterier.

Kristine hjælper dermed sine klienter med at få dyb indsigt i, hvordan de grundlæggende er sammensat med adfærden fra de forskellige arketyper som et menneske er sammensat af.

Metoden, som Kristine er uddannet i hos Caroline Myss, kan du læse mere om her. Gå til Myss.com.

CMED Bevis Kristine

Følg dette link for at se Kristines internationale profil på Caroline Myss’ hjemmeside.

Oprindeligt er Kristine uddannet i film- og tv branchen.

De kompetencer, hun har tilegnet sig der, bliver stadig flittigt brugt i hendes arbejde som formidler af den visdom og viden som arketyperne repræsenterer.

Kristine elsker den kreative proces omkring det at producere undervisningsvideoer og hele tilrettelæggelsen bag, hvilket inkluderer både skriveprocessen af manuskripter, optageprocessen og redigeringsprocessen.

Kristines måde at gribe tingene an på bærer tydeligt præg af, at hun er et særdeles kreativt menneske, hvorfor kunst også fylder en del i den måde hun formidler og underviser på.

Hun har tidligere udarbejdet 95 forskellige illustrationer i samarbejde med en professionel illustrator, og nu har hun også et samarbejde med en komponist, hvor de er i gang med at få lavet musik til de forskellige arketyper.

Hun er også arkitekten bag vores reklametrailers og underlægning til de undervisningsvideoer der produceres.

Kristine er i sit virke som arketypekonsulent en kompetent menneskekender og har en fantastisk evne til at skabe en god kontakt med dem hun interagerer med.

Men hun er også meget direkte i sin kommunikation, og kan med meget stor præcision gennemskue de illusioner en klient kan have stillet op for sig selv, for at undgå at se sandheden om sig selv i øjnene.

Til gengæld vil Kristine kunne rykke dig rigtig langt i din personlige og spirituelle udvikling.

Særligt hvis du vel at mærke har modet til at blive konfronteret med og tør tage et ærligt kig på dig selv, og løsrive dig fra gamle uhensigtsmæssige tankeformer.

Og samtidig er klar til at gå den transformation i møde, som arbejdet med arketyperne med garanti vil føre med sig.

Så har du modet og viljen til at se dig selv dybt i øjnene, finder du ikke nogen bedre end Kristine at alliere dig med og have med som konsulent på den vilde og fantastiske rejse, det er at lære sig selv og sin sjæls kontrakter at kende.

Jeppeh Lykkell

Jeppeh Lykkell

Jeppeh er under uddannelse som arketypekonsulent ved Caroline Myss’ uddannelsesinstitut CMED i Chicago, USA.

Det er Jeppeh der har det primære ansvar for hjemmesiden og udviklingen af det tekniske fundament for lykkell.dk.

Jeppeh er oprindeligt uddannet ingeniør, men ændrede hurtigt livsbane efter endt uddannelse, da han kunne mærke, at det var arbejdet med personlig og spirituel udvikling der trak i ham.

Det geniale ved arketyperne som værktøj til personlig og spirituel transformation er, at det kombinerer forskellige teknikker, der gør svær og uhåndgribelig viden, tilgængelig på en systematisk måde, så det bliver mere overskueligt og konkret at arbejde med sig selv.

Det er en spændende proces at få identificeret sine arketyper, og det er ofte de helt små detaljer der kan være afgørende for, om man har den ene eller anden arketype.

Jeppeh kan hjælpe dig med at få klarlagt dine mønstre, så der danner sig en helhed der repræsenterer dig som menneske.

Derudover har han en evne til at opdage, hvilke arketypiske træk der kan modarbejde hinanden, så der kan bygges bro mellem de forskellige sider af en klient, som kan være kilden til mange konflikter i vedkommendes liv.

At turde tage springet, og arbejde med sig selv på denne måde med arketyperne, kræver en hel del mod, da det ikke altid er til at vide hvad man finder, når man går på opdagelse i ens sjæl.

Jeppeh kan hjælpe sine klienter med at fremelske modet i sig selv, så de står stærkere og parat til at modtage den visdom og styrke, som der ligger i hele arbejdet med arketyperne.

Det bliver suppleret med en god portion humor som våben, da humor kan være med til at lette processen og befri mennesker fra uhensigtsmæssigheder i deres liv.

Arbejdet med arketyperne skal være en blanding mellem alvor og sjov, så der opnås en form for balance i det.

En arketypekonsulent lærer at se ting og begivenheder fra flere forskellige vinkler, hvilket også er en af Jeppehs spidskompetencer.

Ved at få en anden synsvinkel på sin situation, kan man få ny indsigt og inspiration til at komme ud af gamle vaner, tanker og mønstre.

Samtidig handler personlig og spirituel transformation også meget om intuition og timing.

Hvad siger din mavefornemmelse?

Er det nu du skal tage skridtet mod personlig empowerment?

Er det nu du skal satse?

Selvom arbejdet med sig selv er en dybt personlig rejse, som man kun kan foretage alene helt ind i sjælen, så er det en god idé at have en ledsager med på rejsen.

Jeppeh kan fungere som støtte for dig, mens du går på opdagelse i dig selv og finder dine styrker og potentialer frem.

Vi glæder os til at byde dig velkommen om bord på den flåde der sætter kurs mod personlig forandring.

Det bliver en rejse i både stille og stormfuldt vand, så hold godt fast og glæd dig til mødet med nyt og ukendt land.

Firma statement

Vores arbejde med bevidsthed og arketyper er drevet af et ønske om at gøre en forskel for verden og mennesker, der af en eller anden grund er havnet i en situation, hvor de har brug for hjælp til at genfinde deres egen power.

Vi ser i dag alt for mange mennesker der lider af enten stress, angst, depression eller har problemer med selvværdet.

Det er vores ønske og håb, at mennesker ved at blive bevidst om deres arketyper, og de mønstre som de repræsenterer i deres liv, kan få et dyrebart redskab, der uden tvivl vil hjælpe dem med at komme udfordringer med stress, angst, depression eller lavt selvværd til livs.

I det følgende kan du læse mere om vores firma.

Vision

Vi ønsker at være med til at danne bro mellem det etablerede sundhedssystem og det alternative.

Vi tror på, at man gennem et bedre og bredere samarbejde vil opnå mange flere og positive resultater i behandlingen, og ikke mindst i håndteringen og forståelsen af mennesker.

Mægler/Diplomat arketype

Mission

Vi ønsker at være en vej til indsigt og stå til rådighed for de mennesker, hvis muld, metaforisk set, er moden og klar til at tage imod de frø af bevidsthed, som vi kan være med til at sprede.

Derudover ønsker vi at inspirere mennesker til at tage personligt ansvar og blive selvhjulpne.

Det sker ved, at individet selv finder ind til de svar, som findes inde i én selv, og som indeholder ens egne dybeste sandheder.

Det er de sandheder, der kan berige én med den nødvendige bevidsthed der er grundlaget for at åbne op og arbejde videre med personlig udvikling.

Pirat arketype

Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra to essentielle værdier som er autenticitet og kongruens.

Vi mener, at autenticitet indebærer modet og villigheden til at være ærlig, først og fremmest over for sig selv, og turde forholde sig til sandheden, også selvom den af og til kan være smertefuld at rumme.

Samtidig mener vi, at denne ærlighed er udgangspunktet for at kunne leve et kongruent liv, og være i harmoni og balance med sig selv og med omverden.

At leve et kongruent liv betyder at leve i overensstemmelse med sine værdier.

De fire esser

Vores firmanavn LYKKELL – Consciousness In Progress slutter på fire s’er.

Vi har derfor udviklet en model af fire retningslinjer, som vi arbejder ud fra.

Sandhed: Arbejdet med arketyper i personlig og spirituel udvikling tager udgangspunkt i ærlighed, og evnen til at forholde sig til sandheden, og de realiteter, som sandheden retter sit spotlys på.

Spiritualitet: Dette går hånd i hånd med fænomenet bevidsthed, da bevidsthed kræves for at komme i kontakt med spiritualitet. Det er den største og vigtigste forudsætning for personlig udvikling, eller udvikling i det hele taget. Vi anskuer mennesket fra et holistisk synspunkt, hvor der tages højde for og søges balance mellem krop, sind og ånd.

Sprog: Vi arbejder også meget ud fra en sproglig tilgang til bevidsthed, da sprogbruget er en forudsætning for kommunikation, som kan gøres bevidst i forhold til at få en mere hensigtsmæssig kommunikationsform. Vi søger at gøre mennesker bevidste om, at de gennem sproget udtrykker både tankeformer, overbevisninger og værdier, og det er muligt at påvirke sin egen og andres tilstand gennem sproget, og dermed kan der skabes grobund for at blive i stand til at tænke og handle anderledes. I sproget kan arketyperne også identificeres, da de hver især har særlige kendetegn.

Symbolik: Dette drejer sig om en mere abstrakt forståelse af begivenheder i ens liv. Vi bruger arketyperne som redskab til at forstå de styrker, svagheder og konflikter der er i den enkelte persons liv, for hvis arketyperne talte et sprog ville det være symbolik.

Starten på en rejse

Da vi startede vores firmarejse tilbage i 2011, vidste vi blot, at vi ønskede at være selvstændige og beskæftige os med noget så abstrakt som bevidsthed.

Vi anede på daværende tidspunkt ikke, at arketyperne ville blive det helt centrale i vores virksomhed.

Men noget af det første, vi begav os i kast med, var vores firmalogo.

Vi tænkte længe over, hvilket udtryk vi ønskede det skulle have.

Som udgangspunkt var det vigtigste for os, at det var enkelt og symboliserede bevidsthed.

Derfor var vores første idé, at det skulle udformes med elementer fra det vandrette 8-tal og derigennem symbolisere uendeligheden, da vi netop mener, at bevidsthed er en kontinuerlig proces, der aldrig stopper, når du først har truffet et valg om at udvikle den.

Vi fik lavet mange udkast, som vi ikke rigtig var tilfredse med, da vi manglede lidt mere af den symbolik, som er omdrejningspunktet for vores tilgang til livet, og i den her forbindelse i forhold til, hvad vi professionelt gerne ville forbindes med.

Vores arbejde med arketyperne er ren symbolik der har sit helt eget sprog.

Dette sprog taler vi alle flydende, men dog uden at være klar over det, og derfor kan de fleste endnu ikke bruge det bevidst i deres kommunikation.

Symbolikken har derfor været i højsædet, da vi skulle udarbejde vores logo.

Vi har her forsøgt at sammensætte de tanker, som vores dygtige illustrator Sissan Richardt fik med, som vejledning til, hvad det var vi ønskede at symbolisere med vores logo.

En vej til indsigt

Vi ønsker først og fremmest at vise, at vi er én vej til indsigt.

En vej til indsigt billede

Vi mener, at der findes mange veje indad i forbindelse med personlig og spirituel udvikling.

Vi kan tilbyde en af dem.

Vi er klar over, at arketypearbejdet bestemt ikke er for alle, da det kræver en lyst og en vilje til at se sig selv i øjnene, hvilket også kræver ekstremt meget mod og ærlighed.

Du kan vælge at tage på en rejse sammen med os for at opnå større bevidsthed omkring dig selv, hvor vi kan hjælpe dig med at opklare nogle af dit livs mysterier.

Vi ønsker at tilbyde dig at vokse, og give dig et håb om bedre tider, hvis du kæmper med udfordringer som stress, angst, depression eller lavt selvværd.

Er du blot nysgerrig, eller ønsker at lære dig selv at kende på et dybt plan med alt hvad det indebærer, er du også mere end velkommen til at gå på opdagelse med os i universet med arketyper.

Det bliver en vild og fantastisk rejse fyldt med både glæder og sorger, men vi lover dig, at du kommer stærkere ud på den anden side med en skattekiste, som ingen nogensinde kan tage fra dig lige meget hvad, og det er viden og bevidsthed om dig selv, og det der gør dig til den unikke person du er.

Jo mere bevidst du er omkring dig selv, desto stærkere vil du stå i alle livets anliggender.

Og det er det, som vi kan tilbyde dig med at blive.

Hvor der er mod, er der muligheder

Det er lidt i samme kategori som: “Hvor der er vilje, er der vej”.

Vi synes dog, at den er lidt slidt og har mistet lidt af sin “vækkelses” værdi.

Dette er en erfaring, som vi selv har gjort os i forhold til den måde, hvorpå vi har valgt at leve vores liv.

Den måde kan i manges øjne virke umulig og “det-kan-man-da-ikke” -agtig.

Dog er det lykkes os, på samme måde som en lille blomst, der finder vejen op gennem asfalten mod alle odds.

Hvor der er mod er der muligheder billede

Personlig og spirituel udvikling kan også føles sådan en gang imellem – nemlig at der skal brydes igennem noget, hvad enten det er ydre eller indre forhindringer som tankeformer, overbevisninger, negative selvbilleder eller andet.

For så kan nyt liv gro og vokse sig stærkt.

Den lille blomst symboliserer også håb og kan give dig det mod, som det kræver for at turde kaste sig ud i en udviklingsproces.

Bevidsthed er et nødvendigt afsæt for udvikling, og for at blive bevidst er selvbevidsthed et must.

Denne selvbevidsthed kan kun opnås gennem ærlighed, over for sig selv først og fremmest.

Ved at du forholder dig til ærlighed vil du støde på sandhed, og sandheden kan i mange tilfælde godt være ilde hørt, da den vil tvinge dig til at forholde dig til tingene og realiteterne som de er, og ikke som du havde håbet de var, eller som de måske en gang i fremtiden kommer til at blive.

På denne måde vil du blive revet væk fra de mange illusioner, som du har opbygget omkring dit liv, og som giver dig tryghed.

Det kræver derfor mod at turde tage de første spæde skridt i retning af det, der kan være en smertefuld erkendelsesproces.

At sprede bevidsthed

Vi har en erklæret mission om at sprede bevidsthed til alle dem der måtte ønske det, og som har behov for det.

For det er ikke vores rolle at gå ud og missionere eller på anden vis trække bevidsthed ned over hovedet på nogen.

Vi kan tilbyde dig at være en tømmerflåde der får dig sikkert over på den modsatte bred, når floden er i oprør, og der er stormvejr på vej.

På et tidspunkt vil du opdage, at du ikke længere har behov for tømmerflåden, men er i stand til at forlade den og gå sikkert i land igen som et mere bevidst menneske.

Bevidsthed er en oplevelsesorienteret tilstand der er meget subjektiv, og derfor lige så forskellig som der er mennesker på jord.

Sprede frø af bevidsthed billede

I toppen af vores logo ses de frø af bevidsthed, som vi kan være med til at sprede.

De kan finde vej til de menneskers muld, der i symbolsk forstand er moden og klar til at give liv til den blomst, som frøet af bevidsthed kan udvikle og spire sig til.

Den blå og lilla farve symboliserer det 7. chakra som hedder kronechakraet, og hvis hellige sandhed er Nuets Kraft, som handler om vores evne til at leve i nuet.

Det er også i dette chakra, at behovet for at finde en mening med livet opstår, samt en mening og forståelse af de ting og situationer der sker i dit liv.

Arketyperne er et genialt værktøj til at lære sig selv at kende og finde en mening med livet.

Med viden om nøjagtigt, hvordan du er sammensat som individ, vil du blive i stand til at slippe fortid og fremtid og fokusere din energi på, hvordan du bedst muligt forløser dit potentiale i nuet.

En bearbejdet refleksionsproces

Når du sætter en udviklingsproces i gang, vil det skabe røre i vandet og have en indflydelse på mange områder i dit liv.

De tiltag, som du gør i dit liv, vil have en indflydelse på din omverden, hvad enten det er kæreste, børn, forældre, venner eller andre i din omgangskreds, og de vil ofte have en reaktion på den bevægelse og udvikling, som du har sat i gang.

En bearbejdet refleksionsproces billede

Når du bliver bevidst om dig selv og dine adfærdsmønstre, bliver du også mere bevidst om andre mennesker, og hvordan du påvirker dem og omvendt.

Det vil sætte gang i en større refleksionsproces, der skaber endnu mere selvbevidsthed i dit liv.

Det er ikke nogen hemmelighed, at arbejdet med arketyperne er krævende og vil gå dybt ind i dig selv og din sjæl.

Og det kan være meget angstprovokerende at komme på en indre rejse til ukendt land, hvor du aldrig før har været, og derfor ved du heller ikke hvad du finder derinde.

Det er et indre detektivarbejde, der har potentialet til at opklare dit livs mysterier, så du bliver bevidst om din personlige kontrakt, og hvad du er kommet hertil for at lære.

Velkommen til vores univers.

Vi er begejstrede over, at du er her.

Kurser

Hos Lykkell er vi altid i gang med at udvikle nye forløb og online kurser.

Se de nyeste her.

De 4 primære arketyper
Billede til kursus
Bevidsthedstræning