Vi har været inde på det før…..og i vores tagline spørger vi:

“Hvem er du? Og ved du hvor mange?”

Skilt med spørgsmålstegn

Hensigten med dette spørgsmål er, at det skal besvares ud fra din sjælelige identitet, som er en sammensætning af mange forskellige indre dele.

Vi arbejder med disse indre dele og definerer dem som arketyper.

Men hvordan differentierer din sjælelige identitet sig fra det du i øvrigt identificerer dig med?

For der er jo mange måder at definere sin identitet.

Rigtig mange identificerer sig med deres arbejde og uddannelsesmæssige baggrund.

Andre identificerer sig gennem deres navn.

Enten det navn de er givet fra deres ophavsfamilier eller har giftet sig til. Eller selv har opfundet 😉

Der er også nogen der identificerer sig ud fra den rolle de har i enten den familie de kommer fra eller selv har stiftet.

Og nogen føler, at deres hobbyer og fritidsinteresser har rødder i deres identitet.

Og tro det eller lad være, men der er faktisk også rigtig mange der identificerer sig gennem sygdom eller problemer, og lader deres sygdomshistorie og problemer præge det selvbillede de har.

Din sjælelige identitet har rødder i den du dybest set er, og som forhåbentlig har hjulpet dig i retning af de øvrige ting du identificerer dig med.

Når du lærer din sjælelige identitet at kende, kommer du i kontakt med de kvaliteter som netop du har, som kan hjælpe dig med at udleve dit fulde potentiale.

FRAGMENTER AF DIN SJÆL

Når vi snakker sjælelig identitet, handler det om at bevidstgøre sine indre dele og dermed blive bevidst om, hvilke arketyper, og dermed hvilke adfærdsmønstre, der er aktive i din måde at udtrykke dig på.

For vi er alle udstyret med en nøje tilrettelagt stab af arketyper, som tilsammen udgør vores sjælelige identitet.

Man kan sige, at hver arketype repræsenterer et fragment af din sjæl.

Billede af puslespilsbrikker

For det er gennem de arketypiske mønstre, at vores sjæl kommunikerer med os.

Din sjæl og dit inderste væsen kommunikerer med dig i symbolik, som lige præcis er det sprog arketyperne repræsenterer og tolkes på baggrund af.

Det fantastiske er, at vi alle sammen allerede kommunikerer symbolik flydende.

Vi gør det, når vi bruger metaforer og analogier.

Hos de fleste foregår det bare på et ubevidst plan.

Vi er også alle sammen i stand til at læse andre menneskers arketyper og gør det, når vi ”people watcher” og definerer et andet menneske ved for eksempel at sige:

”Han er sådan en rigtig Don Juan” eller ”Hun er sådan en rigtig Prinsesse”

Men hvor kender du arketyperne og symbolikkens farverige sprog fra?

Jo, det gør du, da du gennem historier, eventyr, folkesagn og myter er blevet bekendt med de her arketypiske mønstre, som alle bor i det den schweiziske psykoanalytiker, Carl Gustav Jung, kalder for ”det kollektive ubevidste”.

BEVIDSTHED

Og det er her bevidsthed kommer ind i billedet.

For når du gør noget bevidst, trækker du det ind i lyset, så du klart og tydeligt kan se på det og navigere i det.

Så ved at blive bevidst om, hvordan du som sjæl er sammensat, vil du få muligheden for at kunne styre i retning af det der har værdi for dig, og hvad det egentlig er du er her på jord for at udføre og bidrage med.

Desværre er det de færreste der er bevidste om formålet med deres liv.

Mange depressioner, stress og angst bunder i en følelse af meningsløshed, som mange oplever, når de er faret vild i ubevidsthedens mørke og ikke er forbundet med det, som de på et sjæleligt plan er her på jord for at udføre.

Så en del af det at lære din sjæls identitet at kende, vil hjælpe dig til at få klarhed over, hvordan du bedst muligt forvalter dit liv og bruger de gaver, som særligt du har at bidrage med.

DIT HØJESTE POTENTIALE

Jeg hørte en lille podcast fra en numerolog ved navn Kristine Øjken, som kom med en rigtig god definition af, hvad et menneskes fulde potentiale er.

Hun siger:

”Dit fulde potentiale er ikke et definérbart mål i sig selv, da det handler om at opdage nye sider i dig selv og udleve dem”

Og det er her, at kendskabet til dine arketyper, og hvordan du som sjæl er sammensat og kommunikerer, bliver relevant.

For når du opdager og lærer dine arketyper at kende, vil du med knivskarp præcision vide, hvorfor du reagerer, føler, tænker og handler som du gør.

Hvilket vil gøre, at du kan bryde fri af at være fanget i dine følelsers vold, og lade dem styre dig rundt i manegen.