Fra nederlag til sejr

Offeret som arketype tilhører de 4 primære arketyper som alle mennesker har i deres stab af arketyper, og den er slet ikke så farlig, øv og negativ som mange får en association til.

Tværtimod rummer den et kæmpe potentiale til netop at vende sin følelse af offergørelse til at blive til en følelse af sejr.
På engelsk klinger det så fint, når de siger, at man går fra at være ”Victim” til at være ”Victorious”.

En måde at få en personlig sejr på, er ved at turde forholde sig til sandheden.
Både sandheden om én selv, altså at finde ud af hvem man dybest set er, som arbejdet med arketyperne har rødder i.

Men også at blive klar på den sandhed, som har rødder i ens værdisæt.

For når vi snakker sandhed, er den i mange tilfælde lige så forskellig, som der er mennesker på jord.
Og det at lære sin egen sandhed at kende, og blive i stand til at leve efter den og være tro mod den, er en stærk positionering.

Bør og skal

For rigtig mange mennesker lever i skyggen af alt det, de føler de bør og skal.

Det kan være krav de enten selv har opsat, eller krav der stilles udefra fra en arbejdsplads, vennekreds, ens familiære ophav osv.

Og der er bestemt ingenting i vejen med at respektere eller lade sig inspirere af andres sandheder og de krav der kan være i forhold til det man bør og skal.

Det vigtige er, at man er klar over, hvad ens bagvedliggende agendaer og drivkraft er i forhold til de valg man tager i livet.

Så man i stedet for at leve på autopilot, aktivt tager styringen af, i hvilke retninger man ønsker at gå.

Rigtig mange lever et hektisk liv i høj fart, og mange når derfor ikke at geare ned og mærke efter og forholde sig til de ting de foretager sig. Og mærke efter om de føles rigtige i forhold til de værdier de har.

Mange har måske ikke engang tid til at fundere over og blive klar på, hvad deres værdier egentlig er, da de ræser afsted og bare gør som der forventes eller kræves af dem.

Fysisk, psykisk og sjælelig bæredygtighed

Heldigvis virker det til, at rigtig mange begynder at stoppe op og reflektere over deres liv, og hvilke værdier de ønsker at basere deres liv på.

Der bliver mere og mere fokus på sundhed og bæredygtighed, som i symbolsk betydning også tilgodeser vores egen fysiske, psykiske og sjælelige bæredygtighed og økosystem.

For sandheden er, at verden lider og mennesker lider, og vi har brug for at vågne op og tage ansvar både for os selv, hinanden og alt andet levende på denne klode der er vores fælles hjem.

Så det at blive bevidst handler ikke kun om at tjene sig selv.

Det handler om at blive klog på sig selv for at finde ud af, hvordan man forvalter de kvaliteter man har på en måde, der også kan tilgodese andre og den her klode vi lever på.

Men at blive bevidst er ikke noget alle har lyst til at blive.

For ved at blive bevidst følger også et ret stort ansvar. Et ansvar for at træffe sunde og stærke valg.

Så til dig der sidder og læser disse linjer vil vi blot sige SÅDAN.

For ved at blive bevidst, hvilket inkluderer at blive selvbevidst til at starte med, har du sat skub i alletiders afsæt for at skabe en masse muligheder for at blive Victorious.

Og det er faktisk ret STORT og fortjener et klap på skulderen.

I videoen herunder kan du høre lidt mere om, hvad en arketype egentlig er for en størrelse.