Forløb hos Lykkell

På et forløb hos Lykkell får du muligheden for at komme i dybden med forståelsen af dine personlige arketyper og blive klogere på, hvordan de påvirker dig og din adfærd.

Vi arbejder efter Caroline Myss’ læringsprincipper og læner os op af den model, som hun har udviklet i forhold til at arbejde med arketyperne som værktøj til en personlig og spirituel udviklingsproces.

Læs mere om arketypearbejdet ved at følge linket herunder:

https://www.lykkell.dk/hvad-kan-arketyperne-bruges-til/

Vi tror på, at bevidsthed og indsigt omkring egen adfærd, kan optimere den interaktion vi har med andre mennesker.

Hvilket vil højne det enkelte individs bevidsthed i forhold til måden at kommunikere på, tænke på og handle på.

Billede af træer der symboliserer kommunikation

Vi tror på, at hvis vi som individer får et rigtig godt kendskab til os selv, vil vi kunne navigere vores adfærd, så den ikke kun bliver mere hensigtsmæssig for os selv, men også vil være til gavn for de andre mennesker vi omgiver os med, såsom vores partner, vores børn, vores forældre, venner, kollegaer, bekendte og sågar fremmede på vores vej.

Gennem vores egne erfaringer og mangeårige studier af Caroline Myss’ principper, har vi fundet en vej til indsigt, som vi personligt også oplever har beriget vores liv og gjort os til mere bevidste mennesker.

Grundforløb med arketyperne

Vi anbefaler, at du starter med at arbejde med de fire primære arketyper, da de fungerer som det fundament alle dine andre arketyper ligger på.

Tilstanden af dine fire primære arketyper vil nemlig påvirke udtrykket hos dine øvrige arketyper.

Læs mere om grundforløbet her

De 4 primære arketyper

Udvidet forløb med arketyperne

Når du skal identificere dine øvrige 8 personlige arketyper, har vi sammensat et coachingforløb, hvor vi vil hjælpe dig med at blive afklaret på, hvilke arketypiske træk der er karakteristiske for netop dig.

Vi gør ikke arbejdet for dig, men vil coache dig til at finde svarene i dig selv.

For hvem kender dig egentlig bedre, end netop dig selv!?

Vi tror på, at du har svarene i dig selv, og de svar vil vi hjælpe dig med at nå ind til.

Inden påbegyndelsen af dette forløb anbefales det, at du har taget det grundlæggende forløb, hvor der arbejdes med de fire primære arketyper, da de fungerer som fundament for de øvrige 8 personlige arketyper.

Inden første session får du til opgave at beskrive dig selv med så mange adjektiver/tillægsord som muligt.

Bed gerne dine venner og familie om at bidrage med beskrivende adjektiver om dig.

Du må også meget gerne gå på opdagelse i vores arketypegalleri på vores app. Skriv de arketyper ned der enten tiltaler eller frastøder dig.

Du finder vores app via nedenstående link:

Arketyper – Hvem er du, og ved du hvor mange?

Under vores første session tager vi udgangspunkt i de arketyper, som du har skrevet ned, samt gennemgår din opgave med beskrivende adjektiver om dig selv, som kan hjælpe med at indikere, hvilke arketyper du verbalt beskriver dig selv med ubevidst.

Under anden session gennemgår vi de arketyper, som du har valgt som dine endelige 8 personlige arketyper for at sikre, at de stadig er de rigtige.

Under denne session forberedes du samtidig til at lave øvelsen, hvor dine arketyper tilfældigt bliver placeret i de 12 huse/livsområder.

Herefter tilsendes en guide over proceduren, som du selv laver inden næste tredje session.

Inden tredje session tilsender du os din liste med de placeringer arketyperne har i de forskellige livsområder, og vi aftaler hvilke arketyper vi lægger ud med at give dig en fortolkning og analyse af.

Resten af arketyperne fordeles ud på de resterende 7 sessioner, så alle arketyper bliver gennemgået og analyseret.

Hjulet med de 12 livsområder

Denne proces giver et spændende indblik i, på hvilke områder af dit liv du kan være støttet og styrket eller måske udfordret.

Det er en meget lærerig proces, som i mange tilfælde har potentialet til at skabe transformerende forandringer i dit liv gennem den bevidsthed det fører med sig.

Det er vigtigt for os, at vi inden et påbegyndt samarbejde har fået en chance for at lære hinanden at kende.

Derfor tilbyder vi altid en halv times indledende samtale med dig, hvor vi kan afstemme forventninger og fornemme, om der er et match.

Denne samtale er gratis og helt uforpligtende.

Vi arbejder naturligvis også under gældende regler om tavshedspligt, hvilket er et moralkodeks vi vægter meget højt.

Kristine og Jeppeh Lykkell

Alle sessioner foregår som udgangspunkt på skype for ikke at begrænse nogen geografisk.

Læs i øvrigt vores betingelser for at kunne blive taget i betragtning til et forløb via linket her:

https://www.lykkell.dk/ydelserprodukter/

Vi glæder os til at starte et samarbejde med dig, og vi håber du er lige så indstillet på at dedikere dig denne proces som vi er.

For det her arbejde kræver et helt særligt commitment og er på ingen måder et quick fix.

Det er et arbejde der går dybt og giver dig et udgangspunkt for at blive klog på den livskontrakt du har her på jord, da du vil blive i stand til at kunne kommunikere med din sjæl gennem det sprog som arketyperne repræsenterer.

Kærlig hilsen

Kristine og Jeppeh Lykkell

Kristine og Jeppeh Lykkell

Det siger kunderne om et arketypeforløb:

Udtalelse
Udtalelse fra kunde