”Forandring fryder” som man siger…..men i nogle tilfælde kan forandring også være forbundet med både frustration og smerte.

Og gennem livet kommer du til at gå gennem mange forandrings- eller transformationsfaser.

Snegl med Leopardskygge

Du går fra at være barn til at blive ung, fra ung til voksen, fra single til par, fra par til forældre, fra gift til skilt, fra ægtefælle til enke….som er nogle af livets store transformationer.

Men rent faktisk er hver dag en transformation i sig selv.

Natten bliver til dag, og dag bliver atter til nat, og hver gang du vågner, er du ikke helt den samme som du var i går.

Transformation, Forandring og Sabotage

Sabotør arketype

Når vi snakker transformation og forandring, vil særligt én arketype blive aktiveret, og det er Sabotøren.

For Sabotør-arketypen har rigtig meget modstand på enhver form for forandring.

Det er derfor, at man adfærdsmæssigt saboterer sig selv, og på den måde sænker hastigheden, hvormed man kan nå i mål og lade en forandring ske.

Når Sabotøren ikke er glad for forandring, handler det om ikke at ville, eller ikke at turde, tage det ansvar der følger med, og som en forandring også kalder på.

Ved enhver forandring ligger potentialet til at opnå empowerment, og det er med denne empowerment, at ansvaret følger.

For når du er empowered, står du stærkt og forventes at have en vis ballast.

Og det er ansvaret i de forventninger der ligger i at stå stærkt, som Sabotøren frygter.

Men samtidig også har det vildeste potentiale til at opnå, når adfærden fra Sabotøren udspiller sig fra sin lysside.

Transformationsprocessens 5 faser

Caroline Myss snakker om, at en transformationsproces i sig selv er arketypisk, og følger et mønster som udspiller sig i 5 faser:

1.     Revolution
2.     Involution
3.     Narcissisme
4.     Evolution
5.     Åbenbaring

1. fase – Revolution

I første fase identificerer du, hvad du ikke vil.

Her vil alt det du ønsker at forandre blive tydeligt, hvilket kan være alt fra dit parforhold, dit arbejdsliv, hvor du bor, dine relationer, dårlige vaner og alt der imellem.

Caroline Myss bruger et godt eksempel, hvor hun drager en pendant til den transformationsproces der startede i 1960’erne med det store ungdomsoprør.

Her begyndte man at tage afstand fra tidligere tiders måder at tænke og gøre tingene på.

Det var også her hele bevidsthedsbegrebet kom i fokus, og man begyndte at eksperimentere med bevidsthedsudvidende stoffer.

2. fase – Involution

I anden fase, når du er blevet klar over hvad du ikke vil, kommer involutionen.

Her begynder du at kigge indad og reflektere over og gøre dig klart, hvad det så egentlig er du vil.

Med pendant til årtierne, så begynder man i 1970’erne at gøre sig de bløde værdier klart, som den vej man ønskede at gå i forhold til den mellem menneskelige interaktion.

Hvilket også er startskuddet til at komme i kontakt med en mere feminin energi, frem for den meget maskulint prægede energi, som har hersket i den patriarkalsk opbyggede samfundsstruktur.

3. fase – Narcissisme

I tredje fase, når du har identificeret hvad du vil, kommer narcissismen og selvrealiseringen.

Det er i denne fase, at du skal lære at elske og værdsætte dig selv, og blive i stand til at drage omsorg for dig selv, og dyrke det du gerne vil.

I 1980’erne kom det til udtryk gennem hele yuppie kulturen og den her ”mig først” tendens. Det er også her, at forbruget af materialistiske ting for alvor begynder at blive dyrket, som en forlænget arm af at stimulere en selvværds følelse.

4. fase – Evolution

I fjerde fase kommer så evolution og den udvikling der skal til for at fuldbyrde transformationen, og de forandringer der følger med.

Ifølge Caroline Myss, er vi endnu ikke helt trådt ind i denne fase, da hun mener vi stadig hænger fast i narcissismen og navlepilleriet.

Men denne selvudviklingstendens er en nødvendighed, for netop at kunne tage skridtet videre og komme til evolutionsfasen.

Prøv engang at tænke på hvor relativt nyt begrebet selvbevidsthed er?

I vores bedsteforældres tid var der ikke noget sprog for det indre liv, som netop selvudvikling forudsætter.

Dengang var det primære fokus på den verden der foregik foran øjnene på dig, frem for den verden der foregår bag dine øjenlåg.

5. fase – Åbenbaring

I den femte og sidste fase kommer åbenbaringen, hvor du får aha-oplevelsen og kan se processen i et større perspektiv, og forstå den dybere mening med de forrige 4 faser, og de udfordringer der har været undervejs.

Selv de ting du helst havde været fri for, men som du i åbenbaringens klare lys kan se og nu forstår meningen med galskaben.

Hvornår denne sidste fase indtræffer, og vi endegyldigt begynder at kunne forstå den udvikling og transformation der blev sat i gang i 1960’erne, bliver spændende at se hvornår sker.

Arketyper og Transformation

Egentlig var det meningen, at følgende arketyper skulle have været beskrevet, da de alle har et transformations islæt over sig:

Kamæleon, Rebel, Provokatør og Alkymist.

Men som blogindlægget skred frem, stod det klart, at så ville det blive alt for langt.

Så derfor bliver det kun lige Alkymisten du får en kort gennemgang af.

Alkymist arketype

Da vi skulle have lavet illustrationen til Alkymisten, gik nogen af diskussionerne på, hvordan vi kunne visualisere netop dens symbolske betydning.

Altså det symbolske i at forvandle bly til guld.

Og det vi kom frem til var, at vi ville symbolisere, at man gennem den transformationsproces som Alkymisten repræsenterer, kan forædle sine tanker og sin bevidsthed, og komme ind til den rene kerne i ens sjæl.

Men at man på vejen derhen kan fare vild og støde på blindgyder, som i overført betydning er alle ens blindspots, som har til huse i skyggesiden.

Det er derfor, at vores Alkymist har et labyrint mønster i hatten.

Labyrinten og dens udformning skal også associere til en hjerne.

Dette med reference til, at det er ved at blive bevidst om sindets blindgyder, at man kan forædle og raffinere sine tanker og optimere sin bevidsthed.

Men hvorfor er det vigtigt at hengive sig forandring?

Svaret på det spørgsmål er ganske enkelt.

Det er fordi, at forandring er uundgåeligt og en proces der er konstant og aldrig stopper.

Men det er også for at skabe mulighed for at udvikle og forædle områder i sit liv.

Og for at kunne hengive dig til de forandrings- og transformationsprocesser, som du gennem hele dit liv vil blive konfronteret med, må du trodse din indre Sabotør.

Og det kræver, at du ruster dig med lidt mod og tør tage nogen chancer, og træde ud af din komfortzone.

Test din indre Sabotør

Inde på vores app kan du teste tilstanden på din Sabotør-arketype.

Når du har taget testen, vil du få en score som viser dens tilstand.

Inde på vores app kan du også få adgang til vores galleri, hvor du kan læse lidt om hver enkelt arketype og deres lys- og skyggeside.

Du kan downloade vores app gratis på appstore via linket herunder.