Online Forløb tilpasset dine behov

På denne side kan du finde information om vores online kurser.

Vores udbud af kurser er løbende under udvikling, og kurserne vil blive tilgængelige på lykkell.dk, så snart de er klar.

Grundforløb med arketyperne

Hos Lykkell kan du booke et grundforløb med arketyperne.

Dette forløb handler om dit selvværd, og hvad du kan gøre for at booste det.

Her spiller de fire primære arketyper en afgørende rolle, men det vil du høre meget mere om i kurset.

De fire primære arketyper er defineret som fire grundlæggende psykiske mønstre, som vi alle er i besiddelse af.

Disse fire arketyper fungerer som benene på det bord, hvor dine andre personlige arketyper ligger på, og de er derfor fundamentet for din arketypiske adfærd.

De repræsenterer de typiske mønstre der aktiveres i dig, når din fysiske overlevelse er truet.

Den første arketype, som vi vil arbejde med på grundforløbet, er Barnet.

Barnet som arketype handler om at blive voksen og i stand til at klare sig selv.

Du vil på dette forløb lære at tage ansvar for dig selv, og de valg du tager eller undlader at tage.

Du vil desuden opdage, hvilken Barnearketype du er.

Barn arketype

Den næste arketype, som vi skal igennem på dette grundforløb, er Offer arketypen.

Offeret handler om at blive bevidst om at sætte grænser.

Det gælder både for dig selv og andre.

På den måde kan du tilgodese, at du ikke bliver offergjort, eller selv gør andre til ofre.

På dette forløb vil du komme i dybden med din Offerarketype, så du bliver endnu bedre til at beskytte dig selv og dit selvværd.

Desuden handler Offeret også om følelsen og oplevelsen af håb i livet.

Og sidst men ikke mindst om selvrespekt, som alt sammen er noget vi kommer i dybden med på forløbet.

Offer arketype

Den tredje arketype, som vi skal arbejde med på dette grundforløb, er Sabotøren.

Sabotøren handler om, hvordan du tilgodeser din personlige empowerment, og hvordan du kommer uhensigtsmæssig adfærd til livs, som frem for at skabe empowerment i dit liv gør det modsatte.

Sabotør arketypen handler om forandring, og særligt den hastighed, hvormed vi er klar til at invitere forandringer ind i vores liv.

For rigtig mange mennesker kan Sabotøren være en stor udfordring i deres liv.

Så du vil få rigtig meget gavn af at arbejde med den, og gøre den til en kær allieret i din tilværelse.

Sabotør arketype

Den sidste arketype, som vi skal arbejde med på dette forløb, er Prostitueret.

Den Prostituerede skal lige som alle andre arketyper forstås symbolsk.

Den handler om, at du skal blive bevidst om, i hvilke situationer du er i fare for at sælge ud af dig selv, eller giver køb på dine værdier, idéer, holdninger, kreativitet, glæde og så videre.

Ved at lære din indre Prostituerede at kende, vil du komme i bedre kontakt med dine værdier, og vi vil arbejde i dybden med begreber som integritet, tro og selvværd.

Prostitueret arketype

Alle fire primære arketyper er meget kraftfulde, og de kan virkelig sætte skub i din personlige udvikling.

De medfører øget bevidsthed omkring dig selv og din adfærd på et helt grundlæggende niveau.

På dette grundforløb tager vi udgangspunkt i dit selvværd, og du får masser af inspiration til, hvad du kan gøre for dig selv, så dit selvværd bliver optimeret, og du åbner op for mere livsglæde og empowerment i dit liv.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på forløbet.

Andre populære produkter

Haters and Trolls

Billede til kursus
Livsnyderpakke
Bevidsthedstræning

Det siger kunderne om et arketypeforløb:

Udtalelse fra kunde
Udtalelse