“Hvem er du?” var jeg engang så bramfri at spørge én om til en fest.

Og lige præcis det spørgsmål er faktisk rigtig svært at svare på for de fleste.

Vedkommende, jeg spurgte, blev også tavs og svarede efter et refleksivt øjeblik:

”Tænk, det ved jeg faktisk ikke…!”

Du betyder noget

Hvem er du egentlig?

……er faktisk et spørgsmål som går rigtig tæt på og rummer mange forskellige facetter af din personlighed.

Inklusiv dine skyggesider, som er de sider af dig selv, som du kan være ubevidst om eller helst ikke vil have, at andre skal se og derfor gemmer væk i skyggens mørke.

Facetterne af din personlighed, som også kan kaldes de indre dele, er alle koblet op på et adfærdsmønster og dermed en arketype.

Så når du kan have gavn af at lære dine arketyper at kende, er det for at du kan få et sprog og et værktøj til at identificere, hvem du er på et dybt sjæleligt plan.

For det vil give dig nogle retningslinjer i forhold til, hvordan du indtager din trone og din plads i verden, og hvordan du udfører din sjæls kontrakter.

Sjælens kontrakter – Dit unikke bidrag

Din trone og din plads i verden kan i symbolsk forstand være alt lige fra din arbejdsmæssige position, dit hjem, din familie eller din fritidsinteresse.

Det er altså steder og områder i dit liv, hvor du føler dig godt tilpas og føler, at du kan bidrage og gøre en positiv forskel både for dig selv og andre.

Er du eksempelvis præget af adfærden fra Dronning-arketypen, vil du typisk have en udsøgt sans for lederskab og udstråle autoritet.

Kvinder, der identificerer sig med Dronning-arketypen, ses ofte i større ledelsesmæssige roller indenfor erhvervslivet.

Her er de er udøvende regenter for et kongerige, som kan være alt fra en virksomhed, en afdeling eller et projekt.

Mange opfatter kvinder med adfærdsmønsteret fra Dronning-arketypen, som dominerende.

Dronningens dominans udtrykker sig primært fra skyggesiden, hvor Dronningen af frygt for ikke at have autoritet, vælger et maskulint redskab som dominans, som en måde at gennemtvinge sit lederskab.

Hvilket kan være nødvendigt i en samfunds- og arbejdsmarkedsstruktur der er patriarkalsk opbygget.

Kvinde i rød kjole på trone

Mange af myterne om den onde Dronning er opstået, da mange af fortællingerne og historierne om Dronninger er formidlet af mennesker, som har følt sig intimideret af den autoritet og beslutningsdygtighed, som kvinder med energien fra Dronningen udstråler.

Men en Dronning fra sin lysside regerer fra hjertet og er meget godgørende og har en empatisk evne til at hjælpe og lytte til sine ”undersåtter”, som kan være alt fra de øvrige medlemmer af hendes familie, ansatte på en arbejdsplads, venner osv.

Et signifikant træk hos kvinder med det arketypiske adfærdstræk fra Dronningen er, at de ALTID har et hof.

Hvilket kan være sig i form af ansatte, en familie eller en gruppe af venner og veninder eller følgere som adlyder hendes mindste vink.

Og Dronningen har vi netop fået komponeret et stykke musik til, som inspireret af den illustration vi også har fået lavet til netop denne arketype.

Se og hør illustration og musik i videoen herunder.

Dit bidrag er vigtigt

Men vi kan ikke alle sammen være Dronninger, og med en Dronnings autoritet og sans for lederskab med lethed indtage vores trone og plads i verden.

Men det betyder ikke, at dit bidrag ikke er vigtigt.

For lige præcis de gaver DU har at give er vigtige for denne verden.

Giv dine gaver med åbne hænder

Er du præget af Healer-arketypen, vil dine evner til at kanalisere lys kunne løfte og hjælpe andre med at blive hele mennesker.

Har du Moder-arketypen, vil dit naturtalent for at drage omsorg, nære de mennesker du er i kontakt med.

Med Kriger-arketypen vil du have den rette disciplin og drivkraft til at etablere det mod og den styrke der skal til for at få ting til at ske.

Er du Ledsager vil din loyalitet og evige trosskab heale og styrke den du ledsager.

Og jeg kunne blive ved.

Det spændende ved arketypearbejdet opstår, når du lærer din unikke sammensætning af arketyper at kende.

For et menneske er ikke bare én type.

I det system vi er uddannet og trænet i, er et menneske sammensat af 12 arketyper.

De 4 er givet på forhånd og er dem vi kalder de Primære Arketyper.

Som alle har rødder i dit selvværd.

Det er Barnet, Offeret, Sabotøren og Den Prostituerede.

De 4 primære arketyper

De resterende 8 arketyper er nogen du selv skal identificere.

Og det er i dette identifikationsarbejde, at Jeppeh og jeg som arketypekonsulenter kommer ind i billedet.

For vi er trænet i at kunne genkende de forskellige arketyper, og hvordan de kommer til udtryk i din adfærd.

Personligt forløb

Kristine og Jeppeh Lykkell

Har du lyst til at vide mere om et personligt forløb med arketyperne?

Så send os gerne en mail på:

info@lykkell.dk

Så kan vi sammen booke en tid til en halv times gratis og uforpligtende samtale, som vi altid tilbyder nye klienter, inden vi starter et nyt forløb op.