Da jeg for snart 12 år siden blev mor for første gang, valgte jeg ligesom mange andre at komme i en mødregruppe.

På daværende tidspunkt boede jeg på Østerbro i København – Speltmødrenes højborg 😉 – og på trods af sundhedsplejerskens formaninger om, at vi skulle huske at det ikke var en konkurrence ud i perfekt moderskab med dertilhørende ypperligt overskud, endte det alligevel med at minde om en konkurrence i bedst muligt præsterede kanapeer fint anrettet på et Royal Copenhagen stel.

Så det, der egentligt var ment som et frikvarter med ligesindede, endte med at blive et stressmoment, hvor det præstationsfremmende element blev en fremherskende faktor.

Jeg droppede det efter en 4-5 gange, da jeg ikke havde lyst til at påføre mit liv mere stress end højst nødvendigt.

Men én ting jeg fik med fra min relativ korte erfaring med en mødregruppe var, da én af mødrene i gruppen en dag fortalte, at hun følte sig som en meget bedre udgave af sig selv, både som mor, kæreste, veninde osv., når hun tillod sig at dyrke lidt ”mig-tid”.

Billede af hjerte der omfavnes

Men det er jo ikke kun vigtigt for kvinder at huske lidt ”mig-tid”.

Det gælder i højeste grad også mænd.

For hvis du ønsker at være noget som helst for andre, er du nødt til at starte med at være noget for dig selv.

Eksemplet med iltmasken i flyveren, som man instrueres i selv at tage på først, inden man hjælper andre med deres, er et super godt eksempel på den ”egoisme” vi er nødt til at praktisere for at kunne være noget for andre.

Men det at tilgodese sig selv, og en gang imellem sætte sig selv i første række, er der mange der er ukomfortable med og føler er forkert og nærmest lidt tabuagtigt, og som noget der skal undskyldes eller forklares.

Og måske er det også en af årsagerne til, at vi i dag oplever, at folkesygdommen stress rammer flere og flere?

For måske glemmer flere og flere netop at stoppe op og tillade sig at tilgodese sig selv, og gøre noget godt for sig selv……som for eksempel at tage en lur eller tillade sig bare at lave ingenting.

Eller give sig selv en krammer og værdsætte sig selv et øjeblik.

Kvinder der giver sig selv en krammer

Egoisme – et nødvendigt trin i din udviklingsvej

De fleste vil jo nødig stemples som egoister, da det har et dårligt ry at blive defineret som egoistisk, og ofte bruges med en negativ ladning og som noget man skulle skamme sig over.

Men vidste du, at egoisme kan være et nødvendigt trin i din udviklingsvej?

Da det at være egoistisk giver dig muligheden for at udvikle en sund ansvarsfølelse over for dig selv.

Så det at tillade dig at være lidt god ved dig selv (egoistisk) en gang imellem er ikke noget du skal skamme dig over.

Egoismen bliver først farlig i det øjeblik den tager over, og du ikke kan se ud over din egen næsetip, og koste hvad det vil altid og kun tænker på dig selv, og får udviklet en selvoptagethed der gør, at du helt glemmer at der findes andre mennesker på denne jord, og bilder dig selv ind, at du er universets centrum.

Person der trækker månen over himlen

Pointen ved at være lidt egoistisk en gang imellem er, udover at tage ansvar for dig selv og passe på dig selv, netop at få overskud til også at kunne være noget for andre.

Og det er vigtigt lige at slå fast, at det at drage omsorg for sig selv er ens eget ansvar.

For hvis du går og forventer, at andre skal tage ansvar for dit velbefindende eller overskud, risikerer du at blive noget så gevaldigt skuffet og skabe grobund for konflikter og uvenskab i dine relationer.

Skilt med teksten Love Yourself

Arketyper der nemt glemmer at huske sig selv

Når vi snakker arketyper, er der nogen hvis adfærdsmønstre er mere tilbøjelige til at glemme sig selv.

Hvis du eksempelvis er præget af adfærden fra Tjener-arketypen, vil det tjenende element ofte være rettet mod andre og det at sørge for, at andre har hvad de skal bruge og har det godt.

Er du præget af Redder-arketypen, er problemstillingen lidt den samme, da dit fokus på at redde, vil være at redde andre og i den bestræbelse helt glemme at redde dig selv.

Til gengæld vil dine forudsætninger for både at kunne tjene eller redde dig selv, være rigtig gode, hvis din adfærd er præget af netop disse to arketyper.

Har du en eller flere af følgende arketyper, skal du være opmærksom på, at du kan have en tendens til at glemme dig selv til fordel for at tilgodese andre:

Tjener, Redder, Martyr, Hjælper, Samaritaner, Ledsager, Engel, Healer, Moder, Fader, Filantrop, Munk/Nonne, Slave.

Inde på vores app har vi et galleri med beskrivelser af de 95 forskellige arketyper vi har fået illustreret.

Her kan du se illustrationerne og læse om, hvordan de forskellige arketyper udspiller sig adfærdsmæssigt fra både lys- og skyggesiden.

Du kan downloade app’en via Appstore her:
https://itunes.apple.com/dk/app/arketyper-hvem-er-du-og-ved/id1198608689?mt=8