Når vi snakker skyggesider, er der egentlig stof nok til at kunne lave et helt kursus……

Hvilket jeg (Kristine) selvfølgelig så er blevet inspireret til at gøre 😉

For det at lære sine skyggesider at kende er ikke bare mega interessant.

Det er også vigtigt og gavnligt for dig.

Skygger af Kristine og Jeppeh Lykkell

Men for lige at være ”on the same page” omkring hvad skyggesider er, vil jeg lige liste 7 ting der kendetegner din skyggeside:

1.     Du kan ikke orientere dig – du famler rundt i mørket og handler i blinde

2.     Du tillader dig at gøre ”mørke” / uhensigtsmæssige ting, da du er svær at få øje på i skyggens mørke

3.     Du er bange for at blive opdaget

4.     Du skammer dig

5.     Du fryder dig

6.     Du er misundelig

7.     Og alt sammen i hemmelighed

Men hvad er en skyggeside?

Mange tror fejlagtigt, at alt det, der foregår i skyggesiden, udelukkende er ondt og modbydeligt.

Helt arketype

Det kan det også være og føles som, men er dog ikke altid tilfældet.

Den adfærd, der udspiller sig fra skyggesiden, er ofte ubevidst og kan dermed være meget uhensigtsmæssig.

Men dine skyggesider kan også omfatte de sider af dig selv, som du skammer dig over og ikke vil være ved eller oplever som tabubelagt.

Al skyggeadfærd har en sammenhæng med, hvilke arketyper der præger din adfærd.

Så det er en meget stor hjælp, at du kender dine arketypiske adfærdsmønstre, når dine skyggesider skal identificeres.

Lad os antage, at du er præget af Gossip arketypen, og i den forbindelse ikke kan dy dig for at starte eller viderebringe et rygte om et andet menneske…..et rygte som måske vil skade vedkommende.

I det tilfælde vil din adfærd udspille sig fra skyggesiden.

For det er de færreste der åbenlyst vil stå ved, at de har begået en handling med det formål at skade et andet menneske.

Gossip arketypen er i øvrigt en af de arketyper der ofte genkendes fra skyggesiden.

Gossip arketype

Vi kan også antage, at du er præget af Detektiv-arketypen.

Her vil din adfærd i skyggesiden komme til udtryk ved, at du spionerer eller snager i andres ting og sager.

Dette under dække af, at du er i gang med at opklare og finde beviser på, om din kæreste eksempelvis er dig utro.

Detektiv arketype

Men kender du ikke dine arketyper og ved, hvordan din adfærd kan udspille sig fra netop disse arketypers skyggesider, vil en god indikator være, at din adfærd kan give dig den her følelse af skyld og skam.

Særligt hvis du bliver afsløret i dine ”mørke” handlinger.

Skyggesider fra tidligere liv

På et tidspunkt lagde jeg en video ud på vores facebookside, hvor jeg opfordrede til, at man kunne stille spørgsmål til emnet skyggesider, og her stillede Katja dette spørgsmål:

”Hvordan forholder det sig med skyggesider, der har rødder fra tidligere liv?”

Hvilket er et spændende og super interessant spørgsmål, særligt i forhold til den vinkel vi har på, som har med arketyper at gøre.

Når vi arbejder med arketyper, og hvordan de kommer til udtryk i et menneskes adfærd, er de alle repræsentanter eller talerør for sjælen.

Så når det er gavnligt for dig at lære dine arketypiske adfærdsmønstre at kende, er det også for at få et indblik i den kontrakt, som du på sjælsplan har indgået og har til opgave at udføre her på jord.

Når vi tolker på arketyper, drømme eller tidligere liv, er det ofte de symbolske betydninger der tolkes på og analyseres ud fra.

Så i symbolsk forstand kan de skyggesider der har rødder i et antaget tidligere liv, være nogen du på sjælsplan har indgået en kontrakt omkring at forløse eller blive bevidst om i dette liv.

Disse skyggesider kan være dem der er særligt aktive, eller særligt tabubelagt, eller særligt ubevidste med det formål at blive belyst og integreret i din adfærd, så du kan skabe dig en samlet forståelse af dig selv som helhed, og blive endnu mere klar på din sjæls kontrakter her på jord.

Hvordan tackler du dine skyggesider?

Mand der flygter fra sin egen skygge

Om dine skyggesider har rødder tilbage i tidligere liv eller blot er manifesteret i dette, vil de i mange tilfælde kunne føles skræmmende, og som nogen du, udover at have lyst til at gemme væk, vil have lyst til at flygte fra.

Men det forsvinder de ikke af.

Måden at opløse din skygge på, er ved at sætte lys på den.

Og det gør du med Bevidsthed.

For antager vi, at bevidsthed er lys og ubevidsthed er mørke, så vil mørkets og ubevidsthedens skygger opløses af det lys, som bevidstheden vil lyse op med.

Så ved at blive bevidst om dine arketypiske adfærdsmønstre, vil du få et værktøj der kan bruges som det lys du kan orientere dig med i ubevidsthedens mørke.

The Golden Shadow

Potentialet til at tage lederskab af, hvem du dybest set er, er den skat der gemmer sig i skyggen.

I vores nyhedsbreve kommer vi meget mere ind på personligt lederskab, og hvordan du kan tage styringen af dit liv.

Pirat arketype

For det er ved at tage personligt lederskab, at du tager ansvar for og ”owner” både dit lys og dit mørke.

I det, som vi kalder ”The Golden Shadow”, kommer dit lys og dine potentialer til udtryk ved, at du genkender og opdager det i andre først.

Så når du bliver fascineret af og ser op til et andet menneske og beundrer de kvaliteter dette menneske har, er det fordi det skaber en resonans til dine egne potentialer.

Hvilket vil sige, at alt det du misunder eller fascineres af hos andre, er dine egne gyldne muligheder, som du enten er ubevidst om eller ikke har mod til selv at udtrykke, og derfor ”nøjes” med at beundre hos andre.

Misundelse udspiller sig dog oftest som ren skyggeadfærd, som det blandt andet kan opleves hos Haters og Trolls.

I 2018 lancerede vi et kursus om netop Haters og Trolls.

Og på dette kursus tager vi fat på, hvad det egentlig er de vil de her Haters og Trolls.

Vi kommer også ind på den symbolske betydning og det potentiale, som mødet med en Hater og Troll ligger inde med.

Og vi tager fat på, hvordan du håndterer mødet med en Hater og en Troll.

Så du ikke lader dig skræmme af de skyggesider og det mørke de repræsenterer og bogstaveligt sidder i, der gemt bag deres skærm og adfærdsmæssige ubevidsthed.

Læs mere om kurset og få adgang til det lige herunder.